ELLEVANG DAGTILBUD SØGER VUGGESTUEPÆDAGOG TIL DII FLINTEBAKKEN

Virksomhed
ÅRHUS KOMMUNE RÅDHUSET
Arbejdssted
Aarhus C
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
24. januar 2019
Type
Deltid

Om jobbet
DII Flintebakken er en del af Ellevang Dagtilbud, som består af 6 afdelinger. Dagtilbuddet er optaget af Tidlig Indsats og har 3 netværk, som arbejder med sprog, motorik og inklusion. Alle 3 netværk har veluddannede vejledere, som kontinuerligt stiller deres viden til rådighed for deres kolleger.

DII Flintebakken søger pædagog med vuggestueerfaring til en fast stilling pr. 1.3.2019.

Stillingen er på 30 timer pr. uge

Din profil
Vi søger en pædagog, som har lyst til at arbejde med vuggestuebørn, og som kan skabe en nærværende relation til børnene.

  • Du skal kunne skabe og arbejde med en forudsigelig hverdag, hvor leg og udeliv vægtes højt.
  • Du skal have et roligt overblik, hvor du har fokus både på det enkelte barn og på fællesskabet i gruppen.
  • Du skal kunne reflektere over egen og andres praksis, og skal kunne give og modtage konstruktiv feedback.
  • Du skal have en særlig interesse for én eller flere af temaerne sprog, motorik og inklusion.
  • Du skal kunne tage ansvar for den gode forældrekontakt, hvor troværdighed, respekt og engagement er de vigtigste nøgleord.
  • Du skal deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele huset/afdelingen.
  • Du skal vægte samarbejde højt, og skal kunne se muligheder frem for begrænsninger.

Derfor skal du vælge os
Vi er en integreret institution med ca. 96 børn - 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn fordelt i 2 aldersintegrerede huse. Stillingen er i vores vuggestuegruppe i Engen, hvor der er 12 børn i alderen 0-2,11 år.

Vi er en personalegruppe med 18-20 medarbejdere fordelt i de 2 huse. Vi er både ”nye” og ”gamle” ansatte, og har en god trivsel med høj faglighed, fleksibilitet og positiv tilgang til opgaverne.

I vores institution har og ta´r de voksne ansvaret for den omsorgsfulde, nærværende og anerkendende relation til barnet. Vi arbejder med hverdagslivets læring, ud fra forståelsen af at børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere information kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Betina Petersen på

tlf. 21 15 85 78

Ansøgningsfrist er 24. januar.

Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag i uge 5.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Om os
Med et job i [indsæt afdeling], som er en del af Borgmesterens Afdeling, er du tæt på beslutningerne og med til at tage ansvar for helheden i landets næststørste by. Vores vision er, at Aarhus skal være en god by for alle, en by i bevægelse, og en by med handlekraft og fællesskab. Det betyder, at vi arbejder for at der skal skabes 2.000 flere arbejdspladser årligt i Aarhus, og BNP-væksten i Business Region Aarhus skal ligge over landsgennemsnittet. I 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad. Titlen gives hvert år til en europæisk kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til frivillighed. På den lange bane arbejder vi for at opfylde ambitionen om, at Aarhus skal være C02-neutral i 2030. For at opfylde visionen arbejder vi også løbende på at styrke innovation, medborgerskab og udvikling af udsatte boligområder. For at sikre grundlaget for fremtidens velfærd arbejder vi også hele tiden med at hjælpe Byrådet med at styre kommunens økonomi, og med at levere effektive, fælles løsninger på tværs i Aarhus Kommune. Som medarbejder i Aarhus Kommune er du med til at gøre visionerne til virkelighed. Læs mere om Borgmesterens Afdeling: http://www.aarhus.dk/borgmesterensafdeling

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune. De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/