MOTORIKINSTITUTIONEN SNURRETOPPEN SØGER 1 PÆDAGOG PÅ 33 TIMER FRA 01.03.19

Virksomhed
ÅRHUS KOMMUNE RÅDHUSET
Arbejdssted
Aarhus C
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
21. januar 2019
Type
Deltid

Om jobbet
Motorikinstitutionen Snurretoppen er en integreret institution som hører under Stavtrup Dagtilbud.
Institutionen åbnede den 01.10.14. I oktober 2017 flyttede vi ind i en helt nybygget institution på Bispevej 5 i Stavtrup.
Vi har ca. 65 børn fordelt på fire børnegrupper, en vuggestue gruppe, to mellem grupper og en storbørnsgruppe. Vi bor i naturskønne omgivelser tæt ved fodboldbaner og Brabrandsøen og vi har egen motoriksal.

Din profil
Vi søger en ny kollega som er robust, glad for bevægelse og leg, for musik og udeliv og som vil være med til at udvikle og styrke vores motorikinstitution. Du skal være uddannet pædagog. Vi er en daginstitution hvor det er fedt at være både barn og voksen og hvor glæde, nærvær, bevægelse, trivsel og udvikling står øverst på dagsordenen. Du skal være indstillet på en foranderlig hverdag, være fleksibel, glad og engageret.

Som ansat i Motorikinstitutionen Snurretoppen skal du:
• Kunne arbejde i både børnehave og vuggestue
• Tage ansvar
• Være aktiv og deltagende - krop imitere krop, vi er rollemodeller for børnene
• Sætte sundhed og idræt højt på dagsorden
• Kunne lide udeliv - også når det regner og sneer!
• Du må gerne have musik-, motorik-, sprog- og/eller naturkompetencer
• Kunne arbejde i strukturerede og faste rammer, men også være omstillingsparat
• Bidrage aktivt til fællesskabet
• Have lyst og mod til at være med til at præge vores motorikinstitution, hvor vi sammen skaber en god kultur, gode rammer og gode traditioner.
• Have lyst til ny viden og uddannelse

Kan du spille guitar tager vi gerne den kompetence med ''

Til gengæld kan vi tilbyde dig en personalegruppe med lyst til høj faglighed, godt humør og en positiv tilgang til arbejdet, samt super søde børn og forældre.
Stillingen er på 33 timer om ugen. Du vil til at starte med blive knyttet til vores børnehave gruppe/mellembørns grupper, men da vi er et åbent hus, skal du forvente at få arbejdsopgaver der berører både børnehave og vuggestuen. Vi kigger på børnegruppen og medarbejdergruppen engang om året, og aftaler så hvordan det vil give mening at danne grupperne for det næste år. Det betyder at lysten til både at arbejde i vuggestueteam og børnehaveteam skal være tilstede.

Derfor skal du vælge os
Snurretoppen er en institution som ud over dagtilbuddets arbejdsgrundlag er bygget op ud fra teorien om motoriktræet. Det betyder vi arbejder meget med grundmotorik og de primære sanser. Motorik er vores fundament, og ovenpå det står vores pædagogiske grundlag. I indretning, aktiviteter og temauger arbejder vi med læreplanstemaerne.

Snurretoppen ønsker at skabe en dagligdag med fokus på tryghed, nærvær, omsorg, ro, relationer, tid til fordybelse og leg, samt fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi følger alle børn tæt i forhold til deres udvikling og individuelle behov, og ud fra dette bliver børnegrupper og aktiviteter dannet. I praksis betyder det strukturerede rammer med faste grupper og aktiviteter. Vi har en fast morgen åbner og en til to faste lukkere.
Vores rum er indrettet med udgangspunkt i motorik og børnene vil i en fast gruppe have tid til at fordybe sig og udforske èn stue. Vores rum hedder: Lopperne, Rytmen, Sansen, Labyrinten og vejrmøllen. Vejrmøllen er vores gymnastiksal.

Motorik er også lig med udeliv og leg, og vi er derfor dagligt ude i den friske luft, på legepladsen eller på tur. Vi arbejder i børnehaven hen imod at have en fast udegruppe, lige nu har vi fast bål dag hver onsdag.
Glade børn der trives, kræver glade voksne. Derfor prioriteres personalets trivsel højt - travlhed skal være lig med trivsel. Personale skal tage ansvar for egen sundhed og trivsel, men også for børnenes.

Vi har en vision og et højt ambitionsniveau. Som ansat i Motorikinstitutionen Snurretoppen siger du ja til vores vision og værdier, til udvikling og til at ville lave et optimalt trivselshus for børn og medarbejder. Med udvikling mener vi, at vi skal turde både at hæve og sænke baren alt efter hvad dagen kalder på, og vi skal have lyst til at lære fra os og lærer af hinanden. Det er vigtigt at vi giver hinanden feedback og er nysgerrige på hvad der virker for børnene.

Udover arbejdet med børnene er forældrekontakt og samarbejdet med forældregruppen også en vigtig del af en god arbejdsdag i Snurretoppen. Vi har en tæt dialog med forældrene og bruger deres viden om børnene ind i vores pædagogiske arbejde.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål kan du kontakte pædagogisk leder Dorte Windahl Hansen eller stedfortræder Vibeke Borup Rasmussen på tlf. 41 85 77 40. Du kan læse mere om os på vores hjemme side. Der er mulighed for besøg den 15.1.19 fra kl. 15.30-16.30

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist 24.1.19 til midnat. Vi afholder ansættelsessamtaler den 29.1.19 fra kl. 13.00