JOB
 

Børnehuset Søsterhøj søger pædagog i barselsvikariat

16gruppebilledebornogunge2.jpg Om jobbet

Børnehuset Søsterhøj søger 1 pædagog i et barselsvikariat 35 - 37 timer pr. 01.03 2019 til vores vuggestuegruppe.

Børnehuset Søsterhøj er en integreret institution beliggende i Skåde. Vi er normeret til 51 børn, hvoraf de 13 er vuggestuebørn. Børnehavebørnene er fordelt i 3 basisgrupper, hvor der arbejdes på tværs af de to stuer i forhold til den fælles planlægning af aktiviteter og opgaver.

I Søsterhøj vægter vi Kreativitet, Fællesskab og Engagement.

Vi definerer ordet kreativitet som noget vi er i både tanke og i handling. I praksis betyder det, at vi finder inkluderende løsninger for de børn, der har særlige behov for omsorg og støtte til deres personlige, sociale og kognitive udvikling.

Børnenes fællesskaber og venskaber værner vi om og hjælper alle børn med at være i gode relationer. Vi opfordrer til legeaftaler og har en del forældrearrangementer, hvor børn og voksne er sammen.

Vi synes det er vigtigt, at alle voksne engagerer sig i børnenes liv og viser ægte interesse. Derfor er vi nærværende i dialogen samt tydelige og grænsesættende. Vi øver os i at være autentiske troværdige voksne, som børnene kan stole på. Vi kan også lave sjov og bruge humor i dialogen, så børnene trænes i at tolke de mange facetter der er i sproget.

Hvis du kan genkende dig selv i dette, modtager vi gerne din ansøgning.

Din profil

Vi søger medarbejdere, der er:

  • nærværende og kan sætte tydelige grænser via positive vendinger, når du gør det.
  • engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet i en vuggestuegruppe med 13 dejlige og glade børn
  • kreativ tænkende, der kan sætte spændende aktiviteter i gang, som udfordrer små børn, både socialt, motorisk, musisk og kognitivt.
  • strukturerede og metodiske i planlægningsarbejdet, så der skabes overblik i hverdagens gøremål.
  • professionelle i jeres tilgang til arbejdet, så de væsentligste opgaver prioriteres og kommer i mål.
  • venlige og kender eget værd og egne værdier, som du ønsker at investere i dine kolleger og i vores gode forældresamarbejde.
Derfor skal du vælge os

Du skal vælge os

  • for at blive en del af en mangfoldig personalegruppe, som vil hinanden både fagligt og personligt.
  • fordi du/I trives i en kultur, hvor alle er medskabere og initiativtagere i hverdagens mange gøremål med de målrettet pædagogiske indsatser, praktiske opgaver og planlagte aktiviteter.
  • fordi du/I ønsker at bidrage til et godt fællesskab med fokus på kommunikation, egen motivation, ansvarlighed, loyalitet og faglig udvikling af den enkelte medarbejder, det enkelte team og vedligeholdelsen af et godt socialt fællesskab.
  • fordi du/I gerne vil være med til at udvikle vores organisation, hvor vi har fokus på kommunikation og refleksion
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og lokalaftaler.

Hvis du vil vide mere

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte den pædagogiske leder Lone Albertsen, via en mail lonalb@aarhus.dk, eller et opkald på 40 12 44 29, hvor du også kan aftale et besøg.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside under Skåde Dagtilbud.

Ansøgning

Klik på nedenstående link for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist er torsdag den 31. januar kl. 12.00. Samtalerne forventes at blive afholdt i uge 6.

Om os

Børnehuset Søsterhøj er en del af Skåde dagtilbud, som snart skal fusioneres med Højbjerg Dagtilbud. Vi ligger tæt på Skåde Skole og har et tæt samarbejde med de øvrige institutioner i området omkring skolestart. Vi har fokus på Krop og Bevægelse, som en del af den daglige indsats. Derfor er vi, motorikvejlederen, lederen og forældrerådet, ved at skabe et nyt motorikrum med fokus på både bevægelse og afslapning. Et rum hvor børn kan blive udfordret på mange forskellige måder i forhold til deres behov, grænser og mod. Vi arbejder målrettet med børnenes relationer og sproget.

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus
 

Ansøgningsfrist:

31-01-2019
 

Kategori

Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Midlertidig stilling