Pædagog sengeafsn. 61/63 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
22. januar 2019

Pædagog søges til fast stilling til spændende afsnit 61/63, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Har du lyst til et spændende og udfordrende job i psykiatrien og vil du være med til at præge kulturen i det psykiatriske sygehus i Aabenraa, så har du en fremragende mulighed for at blive en del af et harmonisk og velfungerende afsnit med fokus på patienterne og nedbringelse af tvang.

Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder målrettet på at forebygge anvendelsen af tvang i psykiatrien. Alle afdelinger skal inden 2020 reducere brugen af tvang. Vi har et stort fokus på høj kvalitet og udvikling og vægter patient- og pårørendeinddragelse samt et højt fagligt niveau.

Psykiatrisk døgnafsnit 6163 søger 2 pædagoger i faste stillinger pr 1. Marts 2019. Stillingerne er på 32-37 timer ugentlig i skiftende vagter.

Afsnit 61/63 er en del af det ny opførte psykiatriske sygehus, og fungerer som integreret akut modtage afsnit med 30 sengepladser, hvor vi modtager borgere med alle former for psykiske lidelser i den akutte fase. Afsnittet har i en 3 årig periode været Projekt afsnit, hvor vi arbejder med en bæltefri tilgang, hvilket har resulteret i en markant reduktion af fikseringer.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er samlet på 20.000kvm. Det er den første og største helt nybyggede psykiatriske afdeling i regionen. Vores kun 2 år gamle hus har sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre- heraf 19 sengepladser til unge i alderen 14-20 år. De nye fysiske rammer skal med mere lys, luft og direkte adgang til natur være med til at forebygge tvang i psykiatrien. Der er flere muligheder for fysisk aktivitet - udenfor og indenfor, blandt andet i den nye sportshal, motionsrum og sanserum.

Dine opgaver er:

At være kontaktperson for døgnindlagte voksne og indgå i et tværfagligt team

Være bidragende til at reducere tvang i psykiatrien

Samarbejde med forskellige faggrupper i hverdagen og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring

Deltage i behandlingskonferencer med henblik på at formidle observationer og bedrage med forslag til tiltag, der opleves meningsfulde for patienten og dennes netværk

Fokusere på at patienterne oplever kvalitet og bliver inddraget i egen behandling i psykiatrien

Have fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer til gavn for kerneopgaven. Herunder interesse i at være med til at udvikle afsnittets miljøterapeutiske fundament

Planlægge og inddrage patienter i relevante aktiviteter

Vi tilbyder:

Et godt og spændende tværfagligt arbejdsmiljø - i en stor og dynamisk personalegruppe

Mulighed for kompetenceudvikling og videreuddannelse

Mulighed for faglig sparring og supervision hver måned ved psykolog

Relationskonference ved psykolog hver måned

Vi er uddannelsessted for sygeplejerstuderende, social- og sundhedsassistentelever, , fængselsbetjente elever, ergoterapeutstuderende, samt sygeplejersker på special uddannelsen og for efteruddannelsen for social- og sundhedsassistenter i Psykiatri.

Hvis du vil vide mere:

Du er meget velkommen til at kontakte funktionsleder Pia Kaasgaard på tlf. 24872700 eller på mail Pia.Kaasgaard@rsyd.dk, hvis du vil høre mere om stillingen.

Ansøgningsfrist:

Tirsdag den 22. januar 2019

Ansættelsessamtaler:

Forventes afholdt fredag den 25. januar 2019

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst


Lignende jobs

Lignende jobs