Pædagog med stærk faglig profil til nyopstartet daginstitution i Klynge C i Valby

Arbejdssted
København
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
24. januar 2019
Pædagog med stærk faglig profil søges til nyopstartet daginstitution i Klynge C i Valby.


Har du lyst til at gøre en forskel i forhold til børns læring og udvikling? Har du kendskab til, eller er interesseret i at arbejde med Reggio Emilia pædagogik?

Så søg en stilling hos os, da vi har brug for dig til at skabe de bedst mulige rammer for børnene.

Kom frisk og vær med.Vi får stadig flere børn til vores område. Det betyder, at der er behov for at udvide med flere pladser, og Æblekassen er derfor opstartet 1. august 2018.

I opstarten vil der være flere vuggestuer end børnehavegrupper.Institutionen har til huse i midlertidigt nybyggede pavillon ved Torveporten/Værkstedsvej og til september flytter vi til ny bygning ved Grønttorvet i Valby. Institutionen bygges til 10 grupper 0-6 års børnVi er godt i gang, men mangler dig til at spille med og tegne vores daginstitution. Vi ser frem til at du kommer og håber, at du har lyst og energi til at opstarte et arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven. Du kan få medindflydelse på at indrette pædagogikken, så alle børns kompetencer kommer i spil, og tilrettelægge en hverdag omkring børnene, så de mødes på deres intentioner på en anerkendende og nysgerrig måde.Du skal være rollemodel for børnene, vise vejen, skabe trygge rammer og tage ansvar for at understøtte læringsmiljøer, som gavner børnenes udvikling og bidrager til chancelighed for alle børn.Det forventer vi af dig
Vi søger pædagoger med evner - eller ønske om - at understøtte de basale færdigheder og den sociale udvikling hos børn fra 0-6 år. Dine grundlæggende værdier og kommunikationsform er det væsentlige. Det er derfor vigtigt, at du ser muligheder, også i svære situationer, har interesse for børnenes udvikling, gode samarbejdskompetencer og er optaget af at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og med forældrene.Derudover lægger vi vægt på, at du
  • Har lyst til at arbejde med Reggio Emilia inspireret pædagogik - måske har du allerede erfaring med at arbejde projektorienteret, eller også har du mod til sammen med os andre at lære nyt på det pædagogiske felt
  • Har erfaring/interesse i arbejdet med børns sproglige udvikling samt interesse for arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.
  • Har blik for din fysiske tilstedeværelse - du er, hvor børnene er og har fokus på at skabe læringsrum, hvor det er tydeligt for børnene, hvad de kan lave, og hvor de kan lave det.
  • Ser børnene og forstår, hvad det enkelte barn har brug for, individuelt og i gruppen, som følge af eventuelle pædagogiske iagttagelser eller drøftelser.
  • Er åben for sparring og udvikling af fælles og egen praksis. Kan se sig selv udefra og er åben for andre perspektiver.
  • Har lysten til at indgå i en faglig feedbackkultur, hvor vi også tør tale om det, der er svært.
  • Har forståelsen af arbejdsfællesskabet som et bærende element for kerneopgaven/fagligheden.
  • Tager MEDansvar i den samlede opgaveløsning

Vi søger to pædagoger til opstart af nye stuer, både til den 1. marts 2019 og til den 15. marts 2019. Stillingernes timetal er 34-35 om ugen.Vi ønsker et fællesskab om et højt fagligt niveau og arbejder målrettet efter det. Vi er derfor meget optaget af at udvikle vores praksis og hele tiden dygtiggøre os. Herunder fælles kompetenceudvikling med de andre enheder i klyngen, hvor der løbende bliver mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt såvel som i arbejdsfællesskabet.Lidt om klyngen
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i en klynge med fokus på høj pædagogisk faglighed. I klyngen arbejder vi tæt sammen om at tilbyde børn i Valby det gode børneliv på tværs af institutionerne. Samtidig respekterer vi de enkelte institutioners særkende og styrker.Vi samarbejder om, at skabe det gode børneliv. Vores styringsredskab er kommunens seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet. De er med til at understøtte en fælles retning.

Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, da vi ofte samarbejder med blandt andet sprogpædagoger, tolke, sundhedsplejersker og PPR om at støtte børn og forældre i at skabe udvikling og trivsel. Ligeledes har vi et stort fokus på teamsamarbejde og muligheden for at arbejde sammen på tværs af grupperne og huset om at løse de pædagogiske opgaver.
Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at vide mere om os, inden du søger stillingen, er du meget velkommen til at kontakte pædagogisk leder Nina Drewsen 4030 3324Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.Lignende jobs

Lignende jobs