Souschef til Den Sociale Døgnvagt

Arbejdssted
København
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
24. januar 2019
Har du stærke personlige kompetencer, og er du venlig og anerkendende i din væremåde?
Hviler du i din faglighed og er du god til at agere sparring for medarbejdere, der er meget selvstændige og engagerede?

Den Sociale Døgnvagt i København er Socialforvaltningens socialfaglige beredskab udenfor normal åbningstid, og vi søger en souschef med viden og erfaring indenfor det sociale område.


Den Sociale Døgnvagt er organisatorisk placeret under Center for Forebyggelse og Rådgivning og har et tæt samarbejde med Socialforvaltningens opsøgende indsatser, særligt i forhold til at gøre råd og vejledning tilgængelig for alle borgere med behov i København.Den Sociale Døgnvagt løfter en bred vifte af opgaver og servicerer alle Socialforvaltningens målgrupper ved akut opståede behov. Den Sociale Døgnvagt sikrer blandt andet retsrepræsentation for borgere under 18 år og varetager anbringelser af børn udenfor hjemmet ved akut opstået behov. Endvidere er Den Sociale Døgnvagt beredskab for Børnehus Hovedstaden og yder konsulentbistand i æresrelaterede socialsager (Etnisk Konsulentteam), ligesom Den Sociale Døgnvagt koordinerer indstillinger til domstolene om alternativer til varetægtsfængslinger af borgere under 18 år (Ungesamrådet).Den Sociale Døgnvagt er således en dynamisk arbejdsplads med samarbejdsflader bredt ud i kommunen - og i samfundet som sådan.Center for Forebyggelse og Rådgivning søger en souschef til Den Sociale Døgnvagt, der kan matche en medarbejdergruppe, der varetager en meget bred vifte af socialfaglige opgaver og en organisation præget af kompleksitet i opgavevaretagelse og samarbejdsflader.


Souschefen i Den Sociale Døgnvagt skal således have:
  • Stærke kompetencer i forhold til samarbejde på tværs af fagområder og sektorer
  • Stor viden og erfaring indenfor det sociale område
  • Erfaring med myndighedsarbejde og med at arbejde i en politisk styret organisation, gerne en kommunal forvaltning
  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund

Om stillingen
I samarbejde med lederen af Den Sociale Døgnvagt fordeles opgaverne, som er en blanding af at varetage drift og udvikling af institutionen, som har ca. 60 medarbejdere. Vi leder efter en, der har stærke personlige kompetencer, er venlig og anerkendende i sin væremåde, og som har en positiv tilgang til de meget forskelligartede opgaver og roller, som stillingen rummer. Det er vigtigt med lyst og evne til at håndtere en døgndrift, herunder også tæt personaleopfølgning. Man skal hvile i sin faglighed og være god til at agere sparring for medarbejdere, der er meget selvstændige og engagerede. Vi har brug for en souschef med ordenssans, administrativ flair og gerne en smule humor.Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen, men uden øvre arbejdstid. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med funktionstillæg i forhold til det ledelsesmæssige beredskab.


Ved ansættelse indhentes referencer, børne- og straffeattest. Tiltrædelse 1. marts 2019.Nærmere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Den Sociale Døgnvagt Karina Rohr Sørensen på 4035 4294.Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 24. januar 2019
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 5.Lignende jobs

Lignende jobs