Pædagogisk leder til i ny enhed i klynge G på Amager

Arbejdssted
København
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
24. januar 2019
Genopslag

Har du lyst, ideer og kompetencer til at skabe og lede i retningen af udbytterige læringsmiljøer for børn og personalet med fokus på faglig ledelse?
Klyngen søger en pædagogisk leder til ny enhed fra 1. marts 2019 eller før.

Medleder i klyngeledelsen
Klyngen består pt. af otte enheder: en vuggestue, fem integrerede institutioner og to fritidsinstitutioner, hvor der er tilknyttet en pædagogisk leder i hver enhed.

Som en del af klyngeledelsesteamet forventer vi, at du er uddannet pædagog og gerne suppleret med anden kompetenceudvikling.Du skal kunne se dig selv som en del af et team, hvor vi bl.a. har fokus på nærværende faglig ledelse, vores ledelseskompetencer og fordeling af opgaverne i klyngen på tværs til glæde for fagligheden og ressourcefordeling.Vi arbejder med vores ledelsesopgaver i klyngen og enhederne og arbejder også med metoder til kvalitetsudvikling, vidensdeling, sparring og som medudvikler af ledelsesteamet.Du skal have gode kommunikative kompetencer, kunne lytte, gå med på andres ideer, turde tænke nye og anderledes tanker og sjove muligheder samt bakke op om - og implementere - beslutninger truffet i teamet.Hverdagsledelse i klyngen er vi optaget af:
  • At skabe fælles platform og en pædagogisk overordnet retning
  • Ny styrket læreplan
  • Teambaseret medledelse på tværs af klyngen
  • Fokus på kvalitetsudvikling af praksis, udbytterige læringsmiljøer for børn
  • Udvikle vores TRIO og MED i arbejdsfællesskabet og opbygge tillidsbaseret relationer gennem opgaveløsning og professionelle læringsmiljøer med høj faglighed
  • Udvikle en fælles kultur med sjove, kreative ideer og tænkning

Ledelse af en enhed

Som leder af en enhed i klyngen skal du tage udgangspunkt/afsæt i aktuel pædagogisk viden om børns læring og kompetencer, når I, i klyngens nye enhed, skal skabe udbytterige læringsmiljøer for børn.Du har erfaring med at omsætte politiske mål og lovpligtige læreplanstemaer til en professionel hverdag i enheden. Du skal kunne arbejde med metoder til refleksion, dokumentation og dataindsamling, evaluering, nye ideer og afprøvning. Du har erfaring med at lede læreprocesser tæt på praksis, refleksivt, metodisk og systematisk og kan arbejde konstruktivt med komplekse problemstillinger.Du kan skabe tillidsfulde relationer, motivere medarbejderne i arbejdet med at udvikle den pædagogiske praksis og sikre medansvar, medindflydelse og medbestemmelse i hverdagen.Det er vigtigt, at du som leder er faglig, nærværende, tydelig, tilgængelig og synlig i den daglige praksis, både for børn, medarbejdere og forældre.Til klyngens nye enhed søger vi en pædagogisk leder, der kan lede udviklingen af en faglig professionel kultur, med børnenes udbytte i fokus.Den nye enhed åbner 1. marts 2019 i midlertidige pavilloner, ved femøren på Amager, hvor der vil være plads til seks vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper.Det permanente hus kommer til at ligge i Holmbladsgade kvarteret og efter planen skal den nye enhed rumme seks vuggestuegrupper og seks børnehavegrupper og stå færdig sommeren 2020.

Enheden vil være en del af ”Alle Tiders Amagerbro”, hvor der er specielt fokus på sprog og trivsel. Derfor skal enheden arbejde med strukturerede forløb to-tre gange om ugen i forhold til sprog. Enheden skal arbejde bl.a. arbejde med en af tre mulige metoder: Dialogisk læsning/læseleg, tematisk sprogarbejde eller tidlig skriftsproglig udvikling som metode. Derudover skal der arbejdes med børnenes trivsel, der tager udgangspunkt i Fri for Mobberi.Enhedens indretning skal tage udgangspunkt i rum- og læringsprincipper.Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst om Ny Løn.Der vil blive indhentet børne -og straffeattest samt reference.Yderligere oplysninger
Eventuelle spørgsmål kontakt klyngeleder Charlotte Mauritzen på 2939 9933.Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 24. januar 2019


Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.

Lignende jobs

Lignende jobs