Projektmedarbejder til regulativ revision og udvikling af SRO/GIS-platform for Københavns Kommunes

Arbejdssted
København
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
25. januar 2019
Type
Vikariat
Center for Driftsudvikling, i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, søger en projektmedarbejder (et-årig ansættelse) til arbejdet med revision af vandløbsregulativer og udvikling af GIS-platform for kommunens søer og vandløb.


Du vil skulle arbejde i enheden Bynatur, som har 16 medarbejdere, der udover søer og vandløb, arbejder med byens parker, naturområder og monumenter.Om jobbet
Overfladevandets løb gennem søer og vandløb i København er yderst komplekst og kræver løbende en omfattende styring, regulering og overvågning. Behovet for dette arbejdet er øget i forbindelse med klimaudfordringen og kommunens nuværende skybrudsprojekter. Det er derfor Københavns Kommunes sigte, at styring, regulering og overvågning tager udgangspunkt i en digital platform, hvorfra systemet kan styres og hvor data løbende kan opsamles, analyseres og eventuelt viderebehandles i fx forskellige modelkoncepter.
For at en sådan digital platform bliver operationel skal den løbende opdateres og være i klar overensstemmelse med Københavns Kommunes vandløbsregulativer for offentlige vandløb og handleplaner for kommunens private vandløb.Københavns Kommune gennemfører i 2019 den faktiske omlægning og opsætning af det nuværende SRO-system ved hjælp af rådgivere og konsulenter. Endvidere vil den fysiske udarbejdelse af forarbejderne til regulativer og handleplaner blive foretaget af rådgiver og konsulenter. Det forventes, at de to opgaver gennemføres successivt i løbet af 2019.Dit arbejde vil omfatte koordinering af opgavernes gennemførelse, således at it-platformens operationalitet i forhold til input af data fra regulativer og handleplaner testes løbende. I forbindelse med regulativ og handleplans revision skal der gennemføres en række vandløbsretlige godkendelser, hydrauliske analyser og forslag til juridisk praksis.Endelig forventer vi, at du deltager i diverse arbejder omkring kommunens daglige drift i forbindelse med søer og vandløb bl.a. tilsyn og vedligeholdelse. I forbindelse med det daglige arbejde skal du arbejde tæt med kommunens vandløbsmedarbejder i Bynatur.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse (fx geograf, biolog, byplanlægger, ingeniør eller lignende).Dine arbejdsopgaver er bl.a.:

  • projektledelse og projektkoordinering,
  • vandløbsretslige forhold,
  • hydraulik,
  • juridiske principper, og
  • rådgiverkontakt og -koordinering

Du har derudover:

  • veludviklede mundtlige og skriftlige formuleringsevner,
  • et godt kendskab digitalisering og it-platforme,
  • erfaring med interessentinvolvering og -håndtering,
  • er god til at prioritere og kommunikere omkring opgaver, og
  • er god til at tage ansvar for egne opgaver og sikre fremdrift

Arbejdspladsen
Center for Driftsudvikling, Bynatur hører organisatorisk til i Teknik- og Miljøforvaltningen og er en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, der lægger vægt på godt samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte, og resultater, der rykker for København. Aktuelt er vi lokaliseret på Islands Brygge, København S.Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vi forventer, at du kan begynde den 1. marts 2019 eller snarest derefter. Da stillingen er tidsbegrænset ophører din ansættelse den 29. februar 2020.Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte enhedschef Jens Ole Juul på 2270 6520 eller vandløbsmedarbejder Kim Michelsen på 2134 0263.Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 25. januar 2019.
Vi holder ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb.Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.