Miljøterapeut søges til afdeling Fyrretoppen, Holmstrupgård, en socialpsykiatrisk organisation i st

Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård afd. Fyrretoppen, Aarhus N søger medarbejder til 35 timers stilling - og måske er det lige præcis dig vi står og mangler!

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 6 (snart 7) døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

Afdelingen
Målgruppen er svært selvskadende unge. De unge kan have diagnosen personlighedsforstyrrelser, skizofreni, ADHD o.a. De unge er typisk indskrevet på Fyrretoppen i ca. 1-2 år, hvorefter de visiteres til andre tilbud evt. på Holmstrupgård.

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Fyrretoppen på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk/ Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.

Vi tilbyder:

 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening

Vi ansætter dig, som
 • Har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • Udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil

  Jobbeskrivelse
  Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes er en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontaktperson for en ung, men være del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktung er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver anden/tredje weekend.

  Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben Bredgaard, tlf. 20 67 79 14

  Torbre@rm.dk

  Ansøgningsfrist 23. januar 2019
  Samtale forventes afholdt hhv. 29. og 30. januar 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

23-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Pleje og omsorg, Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland