Genopslag Social - og sundhedsassistent søges til afdelingen for Psykoser, sengeafsnit 8, AUH Psyki

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;

 • god introduktion til afsnittenes arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en væsentlig del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer og hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen, safewards og deeskaleringsindsatsen
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • interesse og engagement i at udvikle afsnittet.
Vi søger ny kollega, der;
 • gerne har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte sygepleje til psykiatriske patienter
 • er indstillet på at arbejde hver anden weekend
 • har enten lyst til at arbejde i dag - og aftenvagter, hvor aftenvagter vil udgøre den primære del af vagterne
 • har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet
 • indgår konstruktivt og engageret i opgaveløsninger
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst

Yderligere henvendelse kan ske til
Afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen på tinrasmu@rm.dk eller 2323 1456
Ansøgningsfrist mandag 21. januar 2019
Ansættelsessamtale forventes at blive torsdag den 24. januar 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

21-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Pleje og omsorg
 

Jopbtype

Deltid
 

Arbejdssted

Midtjylland