Afdelingslæge søges til Hjertesygdomme

En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse den 1. marts 2019 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, med bred kardiologisk erfaring. Særligt fokusområde vil være avanceret ekkokardiografi i diagnostik og behandling af kompliceret klapsygdom. Forståelse for de hæmodynamiske konsekvenser af klapsygdom og behandling heraf er en forudsætning for at komme i betragtning.

Derudover forventes ansøger at fungere i Ambulatoriet på Afdeling for Hjertesygdomme med udredning og behandling af elektive og akutte hjertepatienter. Fokus vil også her være på kompetencer i ekkokardiografi og udredning af patienter med hjerteklapsygdomme, herunder deltagelse i hjerteklapkonference internt og eksternt. MR scanning fylder tiltagende meget i udredningen af patienter med hjerteklapsygdom, så forståelse for denne billedmodalitet er en fordel, idet deltagelse i udredning med MR-scanning kan tillægges som en opgave såfremt afdelingen kan udvide MR-kapaciteten.

Der vil være tilknyttet stuegangsforpligtigelse.

Afdelingslægen skal, efter aftale, dække et begrænset antal vagter i speciallægevagtlaget sammen med andre afdelingslæger i afdelingen og deltage i det arbejde Hjertesygdomme skal varetage i den nyoprettede Fælles akut afdeling på DNU.

Afdelingslægen forventes at deltage i forskning på afdelingen, herunder evt. at kunne fungere som vejleder for studenterprojekter, forskningsårsstuderende og ph.d. projekter. Nye projekter og vejlederfunktioner skal godkendes af de kliniske professorer samt relevante samarbejdspartnere.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert
Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske
patienter.

Kommunikator
Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling - også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk.
Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder
Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk - såvel i som uden for organisationen. Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde. Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre
afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator
Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og
involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling. Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings- /sikringsprocesser. Ansøgeren skal være aktiv i udvikling af afdelingens funktionelle partnerskab, som skal sikre en dialog baseret på samarbejde og ledelse.

Sundhedsfremmer
Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Akademiker
Ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder. Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning.

Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel
Ansøgeren skal optræde professionelt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge med organisatorisk ledelsesansvar for Strukturelle Hjertesygdomme, Vibeke Guldbrand, på virasm@rm.dk.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

05-02-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Læge
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland