Klinisk specialist søges til udvikling og evaluering af patientnære indsatser

Vil du være med til at udvikle og evaluere nye indsatser, der kan hjælpe borgere med diabetes? Har du blik for de udfordringer det giver at have en kronisk sygdom? Er du den, der kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team, hvor ideerne bobler? Så er du måske SDCAs nye kliniske specialist?

Steno Diabetes Center Aarhus har høje ambitioner for diabetes patienterne i Region Midtjylland. Centeret er under opbygning og er bl.a. i gang med at udvikle nye kliniknære diabetesindsatser, der skal bidrage til at give patienter et bedre liv med diabetes. Vi søger derfor en klinisk specialist, der som særligt fokusområde skal have arbejdet med evalueringen af de indsatser, som vi løbende igangsætter, og som samtidig selv får mulighed for at dyrke et relateret forskningsområde.

Den kliniske specialist vil have reference til chefen for Enheden for udvikling og forskning i sammenhæng i patientforløb og tværsektorielle indsatser, og vil desuden have et tæt samarbejde med projektledere inden for såvel det kliniske område som i staben, diabetesforskere samt SDCAs øvrige medarbejdere.

Opgaver
I den del af stillingen, som knytter sig til evalueringsindsatsen får du ansvar for udvikling af evalueringsdesign, operationalisering af målepunkter samt udvikling af værktøjer til dataindsamling.

Den øvrige del af stillingen går til at arbejde med "egen" forskning inden for enhedens strategi og med "opgaver" med henblik på at assistere enhedschefen i udmøntningen af den overordnede strategi.

 • den kliniske specialist vil have ansvar for gennemførelse af projekter og opgaver alene eller i samarbejde med kolleger, f.eks.: Evaluering af indsatser og initiativer, der er klinisk forankrede: Beskrive og gennemføre forskningsprojekter relateret til enhedens strategi
 • formidling af resultater, såvel internt, som til lægmand og i videnskabelige tidsskrifter.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som klinisk specialist har følgende kvalifikationer
 • sundheds- eller samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller anden relevant uddannelse
 • forskningserfaring på mindst PhD niveau inden for kronisk syge, tværsektorielle sundhedsindsatser eller komplekse interventioner i sundhedsvæsenet
 • erfaring med datadreven udvikling og er optaget af evidensbaserede metoder
 • gode kommunikative kompetencer - i både skrift og tale
 • lyst til at være en del af et dynamisk miljø og med evne til at gribe de mange bolde, vi altid har i luften
 • evne til at tænke kreativt og systematisk på samme tid og med sans for helhed og detalje
 • samarbejdsevner på alle niveauer i organisationen og at du tilgår andre med åbenhed, nysgerrighed og godt humør.
Vi tilbyder
 • en arbejdsplads i en spændende organisation, som er under opbygning
 • en dynamisk hverdag med et udfordrende og afvekslende job
 • faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsfællesskab med engagerede kollegaer
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter og af en varighed på 36 måneder.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest

Arbejdssted er Steno Diabetes Center Aarhus, Hedeager 3, Århus N.

Ansøgning
Ansøgningen skal være SDCA i hænde senest fredag 25. januar 2019. Samtaler afholdes tirsdag 29. januar 2019.

Vi ser gerne vedlagt en kort beskrivelse af de forskningsmuligheder du finder interessante.

Yderligere oplysninger
Hvis stillingen lyder som noget for dig, er du velkommen til at kontakte enhedschef Annelli Sandbæk på anesnd@rm.dk, eller på 2128 2073.

Læs mere om
Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er pr. 1. januar 2018 etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden.
Med SDCA er det ambitionen at etablere et internationalt førende diabetescenter, der spiller en central rolle i at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland og nationalt. Centret skal være et specialiseret videns - og kompentencecenter, der skal udvikle og udføre behandling og forebyggelse på et højt internationalt niveau med den enkelte person med diabetes i centrum.

SDCA rummer både den almindelige ambulante diabetesbehandling ved Aarhus Universitetshospital og en lang række
nye supplerende tiltag og udviklingsprojekter, som beskrevet i drejebogen for centret både inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde.

Centret er placeret fysisk ved Aarhus Universitetshospital, og har organisatoriske referencer til såvel en bestyrelse for SDCA som til Aarhus Universitetshospital.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

26-01-2019
 

Kategori

Undervisning, Forskning
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland