Tilsyns- og magtanvendelsesansvarlig til Visitation og Rehabilitering

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
11. januar 2019
Udløber
24. januar 2019
Tilsyns- og magtanvendelsesansvarlig til Visitation og Rehabilitering Tilsynsenhedens formål er at føre kontrol med, hvordan kommunens opgaver løses på det sociale voksen- og ældreområde, herunder sikre at lovgivningen overholdes for borgere som ikke selv fuldt ud, er i stand til at tage vare på egen tilværelse.
Tilsynsenheden skal sikre kvalitet og udvikling i kommunens tilbud og beskytte den enkelte borger/bruger.
Om stillingen
Tilsynsenheden består af 2 personer, hvoraf 1 stilling opslås ledig, Teamet referer til chefen for Visitation- og Rehabilitering.
Tilsynsenheden skal bl.a. varetage eller er ansvarlig for følgende opgaver:
 • Det generelle tilsyn med kommunens tilbud
 • Tilsyn med private leverandører
 • Uanmeldt tilsyn
 • Behandling af magtanvendelse
 • Behandling af værgemålssager
 • Sikre og vedligeholdelse af oplysninger på tilbudsportalen er opdateret.
 • Planlægning og koordinering af tilsynsbesøgene, udførelse sker pt. af anden leverandør
 • Samarbejde med driftsenhederne for at skabe løsninger på juridiske udfordringer
Vi tilbyder
 • Konsulent- og undervisningsfunktion i forhold til tilbuddene.
 • Konkrete opgaver i forbindelse med håndtering af magtanvendelse og værgemålsager.
 • Relevante kurser og efteruddannelse.
 • Udarbejdelse og ajourføring af den generelle tilsynsmanual
 • Sikre implementering og anvendelse af journalsystem, særligt i forhold til magtanvendelse.
Vi forventer, at du
 • har pædagogiske evner i forhold til vejledning af tilbuddene
 • er struktureret i sin arbejdsform
 • har en social eller sundhedsfaglig baggrund
 • Interesse for jura
 • Ser tilsyn og magtanvendelse som en udviklingsfunktion
Yderligere oplysninger: Oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til konsulent Ellen Roos Rasmussen 73766002 eller afdelingschef Bjarne Ipsen på tlf. 20483027. Samtaler forventes afholdt den 28.1.2019
Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny løn. Stillingen er på 37 timer pr. uge, og der er tale om en fast stilling fra 1. marts 2019.
Ansøgning: Ansøgningsfristen er den 24. januar 2019. Send din ansøgning via nedenstående link

Lignende jobs

Lignende jobs