Socialpædagog til Specialteam i Bo og Aktivitet

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
11. januar 2019
Udløber
23. januar 2019
Socialpædagog til Specialteam i Bo og Aktivitet Bo & Aktivitet søger en socialpædagog til gennemsnitlig 34 timer pr. uge til det udkørende Specialteam i Rødekro med tiltrædelse 1. marts 2019.

Bo & Aktivitet består af bosteder og væresteder til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddene er forskellige afhængig af borgernes funktionsniveau og alder.

Arbejdsområde:

Din opgave er at yde socialpædagogisk bistand, give kontinuerlig psykisk støtte, rådgivning og vejledning til borgere der bor selvstændigt i egen bolig. Du skal også yde støtte til yngre borgere, der har en specifik personlighedsforstyrrelse og/eller dobbeltdiagnose. Du kommer endvidere til at undervise i STU forløb. STU er et særlig tilrettelagt undervisningsforløb til unge under 25 år. I STU tilbuddet undervises der i relationsdannelse, konflikthåndtering, ADL (Almindelig Dagligdags læring), botræning med mere. Vi tilbyder en arbejdsplads,

der er alsidig, spændende og under stadig udvikling med en til tider hektisk hverdag, hvor kollegernes personlige og faglige kompetencer er vigtige i løsningen af de faglige opgaver

hvor der fokuseres på alt er læring, læringsprocesser og udvikling

der tages udgangspunkt i borgeren, hvor vi har fokus på rehabilitering og det udviklende liv

hvor der stilles krav om engagement og deltagelse, med frihed under ansvar

Vi forventer, at du

har en pædagogisk uddannelse

er kreativ og indstillet på at undervise i vores STU-afdeling

vil tage ansvar, er initiativrig og udviser handlekraft

deltager aktivt i teamsamarbejde

er udviklingsorienteret, evner kontinuerlige forandringer og er fleksibel i tanker såvel som handlinger

har kørekort og villig til at køre i bostedets biler og busser (kategori B)

er fortrolig med IT og har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner

yder omsorg og har en etisk og anerkendende tilgang til borgerne

er en fysisk og psykisk robust person der formår at agere i pressede situationer

kan håndtere en udad agerende adfærd og et udfordrende sprog i borger gruppen

er fleksibel i forhold til arbejdstilrettelæggelse i forhold til opgavernes skiftende omfang og karakter

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest. Ansættelse er betinget af, at ansøgeren har en tilfredsstillende straffeattest i henhold til stillingsfunktionen.

Stillingen indebærer delvis alene arbejde, samt aften-, weekend- og helligdagsarbejde.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Linda Olesen tlf.: 21 54 21 48 dagligt mellem kl. 8-9 på hverdage.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 23. januar 2019. Send din ansøgning via linket.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 30. januar 2019.