Afdelingsleder til botilbuddet ”Fuglemajgård” i Jels, Vejen kommune.

Arbejdssted
Vejen
Oprettet
11. januar 2019
Udløber
23. januar 2019
Er du en erfaren leder, der kan inspirere og motivere andre til at sætte ”Borgeren først” og som kan sætte en tydelig retning? Og er du samtidigt optaget af kvalitets- og udviklingsarbejde? Så er du måske vores nye afdelingsleder til botilbuddet ”Fuglemajgård” i Jels, Vejen kommune. Specialcenter Syddanmark (SCS) søger en afdelingsleder, der i tæt samarbejde med Specialcentrets øvrige ledelse kan stå i spidsen for driften og udviklingen af vores botilbud Fuglemajgård. Som afdelingsleder vil du indgå i ledergruppen, der består af Centerchef, Leder for Kvalitet og Udvikling samt otte afdelingsledere, der alle refererer til centerchefen i Specialcenter Syddanmark, Lars Urban Rasmussen. Ledelsesrum Som afdelingsleder indgår du i et tæt samarbejde med interne og eksterne aktører - fx pårørende, kommunale sagsbehandlere, psykiatere, politi, advokater, socialrådgivere, psykologer, hjemmepleje m.v. Du skal således kunne begå dig på forskellige niveauer og kunne kommunikere med mange forskellige slags mennesker. Metode og pædagogik Med afsæt i en rehabiliterende tilgang i samarbejdet med borgerne referer vi metodemæssigt til neuropædagogik, psykodynamisk og systemisk teori. Der tages her udgangspunkt i personens ressourcer og funktionsniveau. Indsatsen målrettes i samarbejde med borgeren, og der arbejdes mod at mindske forvirring og frustration for den enkelte. De faglige metoder evalueres og innoveres i den daglige kollegiale respons og i det fælles faglige refleksionsrum i forbindelse med skemalagt ekstern supervision For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning, herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention. I relation til det pædagogiske arbejde med borgere med misbrugsproblematikker og borgere med seksuelt krænkende adfærd har vi medarbejdere med særlig uddannelse i at håndtere nævnte problematikker Der er i Specialcentrets udviklingsplan lagt en plan for højnelse af det samlede uddannelsesniveau i hele centret og der er en igangværende proces med justering af strategi for medarbejdernes kompetenceudvikling. Afdelingen Fuglemajgård tilbyder 2-værelses lejligheder til 11 borgere. Til afdelingen er tilknyttet en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere, hvoraf de fleste er uddannet socialpædagoger. Varetagelsen af ledelsesopgaven foregår i et tæt samarbejde med Centerchef og Leder for Kvalitet og Udvikling samt i et koordinerende og sparringsmæssigt samarbejde med afdelingsleder på naboafdelingen, ”Kompasrosen”. Beboer/brugergruppen Fuglemajgård er en del af Specialcenter Syddanmark. Fuglemajgård er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne personer med psykisk funktionsnedsættelse med adfærdsmæssige problemer, personer med dobbeltdiagnose samt til personer med psykisk funktionsnedsættelse med dom. Tilbuddet er særligt målrettet borgere med socialt handicap, det kan f. eks. være: dårlig impulsstyring, lavt selvværd, krænkende eller problematisk seksualitet, problemer med alkohol og manglende sociale kompetencer. Dine primære ledelsesopgaver bliver at:
 • Skabe koordinerede forståelser og handlinger blandt afdelingens medarbejdere i deres pædagogiske arbejde med beboer/brugergruppen
 • Lede den fortsatte udvikling af afdelingens kultur, faglighed og fælles fokus.
 • Sikre en ansvarlig og effektiv økonomistyring på afdelingerne, i nært samarbejde med økonomimedarbejder og centerleder
 • Du vil være faglig sparringspartner for de faste medarbejdere og vikarer.
 • Du vil få til opgave at sikre overensstemmelse mellem pædagogik og målene i beboernes/brugernes individuelle planer.
Som afdelingsleder vil du være arbejdsmiljøkoordinator og indgå i en arbejdsmiljøgruppe (TRIO) med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og TR. Det gode arbejdsmiljø og samarbejdsklima er således kontinuerligt i dit fokus som en grundlæggende forudsætning for et godt behandlingsmiljø. Din baggrund Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog og gerne lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at tage en sådan. Endvidere forventer vi, at du har solid ledelseserfaring med hensyn til ledelse af medarbejdere. Ligeledes vil erfaring fra døgninstitutionsområdet blive vægtet og gerne erfaring fra arbejdet med målgruppen. Du ved, hvorfor du vil være leder af en afdeling for voksne psykisk udviklingshæmmede, og du ved, hvad du vil med det. Som person er du
 • Handlekraftig, refleksiv, omstillingsparat og moden. Du kan vedvarende rumme mange kognitive og følelsesmæssige inputs, og du har en stærk etisk forankring og stor menneskelig indsigt
 • Du er fagligt velfunderet, både i forhold til socialpædagogik og personaleledelse
 • Modig og robust. Du er rodfæstet under pres og har en relationel forståelse, der sætter dig i stand til at lede og fremme udviklende lærings- og forandringsprocesser.
 • Styret af tydelige og eksplicitte idealer i en pragmatisk ånd.
 • Innovativ, med særlig opmærksomhed på brugerdreven innovation
 • God til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.
Vi kan tilbyde
 • En engageret og fagligt velfunderet medarbejdergruppe
 • En ambitiøst og velfungerende ledelsesgruppe
 • Deltagelse i ekstern ledelsessupervision
 • Gode muligheder for efteruddannelse
 • Støtte og support fra såvel lederkollegaer som administrative medarbejdere
 • Tydelige udviklingsplaner gældende for Specialcentrets arbejde med kerneopgaven
 • Ordentlighed i tanke og handling
Mere om stillingen Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerchef Lars Urban Rasmussen på tlf.: 20598929 Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 23. januar 2019. Første runde ansættelsessamtaler afholdes 28. januar 2019 og evt. anden runde samtaler afholdes 30. januar 2019. Vi vil evt. anvende test mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Lignende jobs

Lignende jobs