Leder til Familiehuset Rådgivning og Forebyggelse 15. januar 2019 :

Arbejdssted
Tårnby
Oprettet
11. januar 2019
Udløber
16. januar 2019
Tårnby Kommune søger leder til Tårnby Kommunes Familiehus den 1.2.2019 eller snarest derefter

Tårnby Kommunes Familiehus er en del af Børne- og Kulturforvaltningen og danner den samlende ramme for alle de pædagogisk psykologiske, terapeutiske og familie intervenerende opgaver i Børne- og Kulturforvaltningen.
Familiehuset er en del af afdelingen Rådgivning og Forebyggelse.

Afdelingens overordnede formål er at styrke forudsætningerne for, at børn og familier kan skabe øget velfærd for sig selv i samarbejde med den kommunale organisation. Afdelingen består af psykologer, tale/hørelærere, inklusionskonsulenter, familiebehandlere, samværskonsulenter, støttekontaktpersoner samt lærere og pædagoger i kommunens specialiserede tilbud, DSI.

Vi søger en leder, der sammen med den øvrige ledelse i Rådgivning og Forebyggelse vil stå i front for afdelingens udvikling og sikre, at alle opgaver løses med høj grad af borgerinddragelse og involvering.

Vi søger en leder, der:
  • Har lyst til at være en af de drivende kræfter i en organisationsstruktur, der er under løbende udvikling og tilpasning i relation til vores eksterne samarbejdspartnere.

  • Er indstillet på at arbejde med stor fleksibilitet og har lyst til at medvirke til at skabe den organisering, der skal til omkring et barn og dets familie for at opnå de bedst mulige udviklingsbetingelser.
  • Har erfaring med at arbejde udredende og behandlingsmæssigt med børn i udsatte positioner og med forskellige former for funktionsnedsættelser.
  • Er inspireret inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi samt systemisk og narrativ tænkning.
  • Har erfaring med opgaver inden for både traditionelle PPR-funktioner og familiebehandling/terapeutiske samtaler og vægtningen herimellem vil variere.
  • Vil sætte barnet og familien i centrum og kan inspirere personalet og andre fagpersoner til det samme.
  • Gerne med psykologfaglig baggrund.
Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Psykologforening efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning samt hvilke personalegoder Tårnby Kommune tilbyder, kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til chefpsykolog Peter Hauch på tlf. 3247 1418 eller souschef Dorthe Bøggild Pedersen på tlf. 3076 0370.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgning

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. E-mail: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1235. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Lignende jobs

Lignende jobs