Rengørings- og kvalitetskonsulent til Rengøring og Hospitalsservice, OUH Odense Universitetshospita

Da en af vore to kvalitetskonsulenter har valgt at gå på efterløn, søger vi en ny kollega. På OUH stræber vi efter kvalitet i alt - også rengøringen. Vi vægter faglighed højt, og alle vores assistenter er ved at blive uddannet til faglært niveau. Vi søger derfor en rengørings- og kvalitetskonsulent, som har stor rengøringsteknisk viden, grundigt kendskab til rengøringsstandarder, viden om infektionshygiejne og har stor praktisk erfaring med at følge op på rengøringskvaliteten. Sammen med afdelingens ledere og medarbejdere skal rengørings- og kvalitetskonsulenten kontrollere, følge op på samt sikre at rengøringskvaliteten er i top. Rengørings- og kvalitetskonsulenten vil også stå for instruktion og vejledning af rengøringspersonalet. Om stillingen Du vil opleve en dagligdag som afveksler mellem praktisk opfølgning på kvaliteten og mere administrative opgaver. Du vil hovedsageligt komme til at arbejde med følgende emner:
 • Kvalitetssikring og kontrol af den udførte rengøring
  Planlægge, gennemføre, følge op på samt udarbejde afrapportering fra intern kontrol af rengøringen
 • Hygiejnekoordination Medvirke til at afdelingen i sin opgaveløsning følger OUH´s infektionshygiejniske instrukser Medvirke til udarbejdelse af instruktioner og vejledninger for afdelingens rengøringspersonale
 • Oplæring og vejledning Bistå ved oplæring af nyansatte samt sammen med kvalitetskonsulenten for Odense komme med oplæg til internt undervisningsmateriale samt gennemføre undervisning af allerede ansat personale i Svendborg, Nyborg og Odense
 • Rengøringsplanlægning Udarbejdelse samt redigering af arbejdsplaner og tegninger ved bygningsmæssige forandringer, udvidelser samt driftsmæssige tilpasninger
Dine faglige kompetencer
 • Grundigt kendskab til DS-INSTA800, DS2451-10, NIR
 • Bruger af Rengøringssystemet fra DataKnowHow
 • Stor rengøringsteknisk viden og forståelse
 • Viden om planlægning af rengøring
 • Viden om infektionshygiejne
 • Evner at udtrykke sig klart og nuanceret såvel mundtligt som skriftligt på dansk
Din profil
 • Præcis - med evne til at sikre at arbejdet bliver udført korrekt og til aftalte tid
 • Kan kommunikere anerkendende og håndtere kritik, modgang og pressede situationer uden at miste overblik og handlekraft
 • Har stor personlig indfølingsevne i alle personalegrupper og mennesketyper
 • Kan støtte, inspirere, vejlede, supervisere og har flair for at undervise
Vi tilbyder
 • Høj grad af selvstændighed
 • Gode kollegaer med højt fagligt niveau
 • Høj arbejdsintensitet i en udfordrende og afvekslende hverdag
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Arbejdssted
Rengøring og Hospitalsservice beskæftiger ca. 550 personer på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Rengørings- og kvalitetskonsulentens arbejdssted vil være delt mellem Svendborg og Odense, der vil også være dage i Nyborg. Afdelingen er i stadig udvikling med hensyn til nye opgaver, rengøringsmetoder og hjælpemidler. Vi prioriterer kvalitet, uddannelse, arbejdsmiljø og fastholdelse af gode medarbejdere højt. Ansøgning Sidste frist for ansøgning er: 22. januar 2019 Løn- og ansættelsesforhold Stillingen er på 37 timer med fleksible arbejdstider. Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst med en forventelig årsløn på omkring kr. 370.000 eksl. pension. Du ansættes ved Region Syddanmark med 3 måneders prøvetid. Der er rygeforbud for ansatte på OUH's matrikler. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Yderligere oplysninger Job- og kvalifikationsprofil samt afdelingens udviklingsplan kan fås ved henvendelse til Jeanet Demant Jensen, tlf. 65 41 29 36 eller ses på vores hjemmeside http://www.ouh.dk/wm394762 Hvis du har spørgsmål kan yderligere oplysninger fås hos afdelingschef Carsten Holmer på tlf. 6541 1750. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 6, 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs